Phòng học: 154 Phạm Như Xương(Gần ĐH Sư Phạm) và 267 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng

Đào tạo

Giấc mơ một mình chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ bạn mơ cùng người khác là hiện thực.


Xem học viên tiêu biểu tại VinaTAB

  • Ba việc quan trọng của đời người là: Chọn thầy để học - Chọn bạn để chơi - Chọn lẽ để sống

Về đầu